Lễ công bố điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án Khu nhà ở Minh Giang – Đầm Và (Giai đoạn 2)

Thực hiện Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND Thành phố Hà Nội,  ngày 15/6/2017UBND huyện Mê Linh t chức Hội nghị công bố đồ án “Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Minh Giang – Đầm Và (giai đoạn 2)” tại UBND xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

Tham gia Hội nghị công bố đồ án có đại diện lãnh đạo UBND huyện Mê Linh; đại diện các phòng - ban chức năng Sở ngành của Huyện, lãnh đạo UBND xã Tiền Phong các tổ chức chính trị - xã hội địa phương, đơn vị chủ đầu tư là Công ty TNHH Minh Giang và đại diện nhân dân xã Tiền Phong. Thành phố Hà Nội.

Ông Lương Toàn Thắng Trưởng phòng quản lý đô thị đại diện UBND huyện Mê Linh công bố nội dung Quyết định điều chỉnh QH 1/500 của Dự án. Thay mặt lãnh đạo huyện đồng chí Trần Thanh Hoài phó chủ tịch UBND huyện đã biểu dương tinh thần làm việc và chủ động phối hợp của Công ty TNHH Minh Giang với địa phương, các Sở, ngành để có đồ án chất lượng, mang tính thực tiễn và khả thi cao. Đồ án sẽ góp phần cụ thể hóa các quy hoạch phân khu đô thị N1; đồng thời cũng sẽ là động lực để huyện Mê Linh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Hình ảnh tại Hội nghị công bố đồ án:

 

 

Đồng chí Lương Toàn Thắng công bố quyết định điều chỉnh QH 1/500

 

Đơn vị tư vấn thuyết trình về QH 1/500 sau điều chỉnh của dự án
 

 

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh, UBND xã Tiền Phong, Công ty TNHH Minh Giang ký nhận bàn giao hồ sơ quy hoạch

 

Đồng chí Trần Thanh Hoài phó chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị