STT Văn bản Tải về
1Công văn 5122 về thi hành Luật đầu tư
2Công văn 4366 về thi hành Luật đầu tư
3Nghị định 76 năm 2015
4Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi
5Luật nhà ở sửa đổi
6Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT/NHNN
7Quyết định đính chính một số nội dung của Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính
8Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng
9Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2030
10Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
11

Nghị định 59/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ.

12

Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất.

13Quy định về thu tiền sử dụng đất số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014
14Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014
15Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014
16Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013
17Sửa đổi bổ sung điều 21 của của thông tư số 16/2010/TT/-BXD
18Nghi định 43 luật đất đai số : 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014
19Thông tư liên tịch, hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị
20Quy định cấp sổ đỏ cho người nước ngoài
21Chính sách nhà ở và thị trường bất động sản
22

Nghị định Về quản lý đầu tư phát triển đô thị

23Luật kinh doanh BĐS
24Nghị Định 153
25Thông tư 13 hướng dẫn nghị định 153
26Nghị Định 71
27Sửa đổi, bổ sung điều 21 của thông tư số 16/2010/TT-BXD
Bản đồ dự án
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh 1Kinh Doanh 1024.22412734
Hotline:
Thành viên đăng nhập