Lễ công bố điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án mở rộng Khu nhà ở Minh Giang – Đầm Và, Dự án Khu nhà ở Minh Đức

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ ĐỒ ÁN


 

1. Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án mở rộng Khu nhà ở Minh Giang – Đầm Và

2. Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án Khu nhà ở Minh Đức

 

Thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND Thành phố Hà Nội,  và Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND Thành phố Hà Nội, ngày 07/6/2016 Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội (Sở QHKT) đã phối hợp với UBND huyện Mê Linh, tổ chức Hội nghị công bố đồ án “Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 mở rộng khu nhà ở Minh Giang – Đầm Và,  “Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 khu nhà ở Minh Đức” tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

 

Tham gia Hội nghị công bố đồ án có đại diện lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, UBND huyện Mê Linh; đại diện các phòng - ban chức năng của Sở, của Huyện, các tổ chức chính trị - xã hội địa phương, đơn vị chủ đầu tư là Công ty TNHH Minh Giang, Công ty CP ĐTTM DL Minh Đức và nhân dân các khu vực liên quan.

 

Ông Nguyễn Bá Nguyên đại diện Sở QHKT công bố nội dung Quyết định điều chỉnh QH 1/500 hai dự án. Lãnh đạo sở QHKT đã biểu dương tinh thần làm việc và chủ động phối hợp của Công ty TNHH Minh Giang với địa phương, các Sở, ngành để có đồ án chất lượng, mang tính thực tiễn và khả thi cao. Đồ án sẽ góp phần cụ thể hóa các quy hoạch phân khu đô thị N1; đồng thời cũng sẽ là động lực để huyện Mê Linh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.


Hình ảnh tại Hội nghị công bố đồ án:

 

Công bố quyết định điều chỉnh QH 1/500
 

 

Đơn vị tư vấn thuyết trình về QH 1/500 sau điều chỉnh dự án Mở rộng Khu Nhà ở Minh Giang – Đầm Và

 

Đơn vị tư vấn thuyết trình về QH 1/500 sau điều chỉnh dự án Khu Nhà ở Minh Đức
 

 

Lãnh đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh, Công ty TNHH Minh Giang ký nhận bàn giao hồ sơ quy hoạch

 

Lãnh đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh, Công ty CP ĐTTM DL Minh Đức ký nhận bàn giao hồ sơ quy hoạch