Lễ ra quân Dự án Mê Linh Vista City

 

Ngày 4/5/2020, Công ty TNHH Minh Giang trở lại hoạt động sau một tháng dừng triển khai do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19. Trong thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, song song với việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, Ban lãnh đạo công ty và Ban quản lý dự án tại công trường luôn chủ động xây dựng các kế hoạch duy trì đảm bảo tiến độ sản xuất kinh doanh: phân khu, bố trí mặt bằng tập kết vật tư cho các nhà thầu để không bị gián đoạn thi công.

 

Sáng ngày 5/5/2020 lễ ra quân dự án MELINH VISTA CITY đã được triển khai thực hiện. Cán bộ công nhân viên văn phòng và công trường công ty trở lại làm việc trong không khí vui mừng quyết tâm thực hiện các kế hoạch thi công triển khai nhằm đạt hiệu quả và đúng tiến độ xây dựng.