Tham dự Hội nghị tập huấn tại Sở xây dựng Hà Nội

Sáng 9-4, tại Bảo tàng Hà Nội, Công ty TNHH Minh Giang đã cử đoàn cán bộ đại diện các phòng/ban chuyên môn Đầu tư, Kế hoạch kinh tế kỹ thuật, Ban QLDA tham dự Hội nghị tập huấn "Hướng dẫn lập, thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội" do Sở Xây dựng TP Hà Nội tổ chức.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại Hội nghị cán bộ tham gia đã được phổ biến các điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021); Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3-3-2021 quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9-2-2021 quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24-11-2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

 

Các kiến thức mới tại hội nghị giúp học viên nắm vững các quy định mới. Từ đó, áp dụng vào thực tiễn công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của đơn vị trong công tác lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công công ty đang triển khai xây dựng nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành. Bảo đảm tính thống nhất cho công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; từng bước đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.